August Band - Yang Hai Jai Lyrics

Mee a-rai dee dee laew man gor mee an bpen bpai
A-rai mai dee mai dtong gaan mee
Laew man gor mee gan tan dai
A-rai gor dtaam tee dtong gaan
Mai koie mai loie dang jai bpong
Reu man ja bpen taang chee-wit
Li-kit hai bpai dtaam kan-long

Waa man ja saai reu ja kwaa
Taa mong mai hen jong ra-wang
Waa man ja lek reu ja noi
Yaang rai gor kuan ja jing jang
Chee-wit mai koie mee a-rai nae dtrong bpai dtrong maa
Gor kong kao jai waa mai chai kae rao tee jer gap bpan-haa

Lae taa dtong sia sia jai gor sia jai hai sut
Taa man tam sia we-laa bplao rao gor kong dtong yut bpai
Sia nam dtaa sia we-laa rong hai
Taa dee keun laew gor bok dtua eng mai bpen rai
Mai mee a-rai yoo loie nai dton-nee
Yang dee waa yang haai jai

Mong tee rao maa nai meu mai hen mee a-rai
Lae nai dton-nee laew man ja mai mee laew man ja bpen a-rai bpai
Chee-wit mae pang ta-laai gor yang saang wai duay meu bplao
Haak-jai-yang-dee raeng-yang-mee
Sak wan ja mee wan kong rao

Mai chai wan nee dtong bpen wan nan
Sak wan tee man gam-lang maa
Wan tee rao yim hai gap wan tee rao laek man duay nam dtaa
Ja naan kae nai bok gap jai hai ot hai ton ao wai gon
Dtraap dai tee naa-li-gaa yang dern
Man ja paan bpai yaang nae non

Lae taa dtong sia sia jai gor sia jai hai sut
Taa man tam sia we-laa bplao rao gor kong dtong yut bpai
Sia nam dtaa sia we-laa rong hai
Taa dee keun laew gor bok dtua eng mai bpen rai
Mai mee a-rai yoo loie nai dton-nee
Yang dee waa yang haai jai

Chee-wit mai mee we-laa maak maai ja ao wai ree ror
Haak pleng keun laew ja yeun dieow daai
Reu ja din dtaai bpai bon flor

Lae taa dtong sia sia jai gor sia jai hai sut
Taa man tam sia we-laa bplao rao gor kong dtong yut bpai
Sia nam dtaa sia we-laa rong hai
Taa dee keun laew gor bok dtua eng mai bpen rai
Mai mee a-rai yoo loie nai dton-nee
Yang dee waa yang haai jai

Sia sia jai gor sia jai hai sut
Taa man tam sia we-laa bplao rao gor kong dtong yut bpai
Sia nam dtaa sia we-laa rong hai
Taa dee keun laew gor bok dtua eng mai bpen rai
Mai mee a-rai yoo loie nai dton-nee
Yang dee waa yang haai jai

0 komentar: