Suckseed Tueng Lyrics

Ohak sam sam
 gojeb ma samson 
gab wa per per 
meymi kre jam 
teminikrai son jay

Tongton pud raw 
jip sow gallom leuw
tong preti low 
tom ray go bekleyley
tum pe lot toy ragan
Meypin rang rug rang
mapan ra pug yang 
mi kwarm raw raw yuu
ahget magepet 
ter mei dat hilang hilang taaaaaaaaa

Reff: 
Ciwit tamang suck seed neung 
mantang midi suck seed neung
tuman manyang jahoy 
ciwit barom mahoy
tuman manyang ja suay rogasuay paydigan

Ciwit tamang suck seed neung 
mantang midi suck seed neung
tuman manyang jahoy
ciwit barom mahoy
tahak ramaja suay rajasuay midiganhey ......suck seed
Dagin taboy 
ger pen mama jam 
gerpen ai pau
nana sow sow 
kopwa cepnas going may neru

Jub me gaf fun 
gohor long sakan
tang pley megeng
legak ngoy ngoy 
yuru gopen cong long ci paaaaaaeeeee

0 komentar: