Pchy - Take Care (เพลง) Lyrics (Thai with Romanization)


ฉันเดินทางมาไกลแสนไกล โบยบินไปอยู่นานแสนนาน
chan dern taang maa glai săen glai · boi bin bpai yòo naan săen naan
ภูเขาทะเลบ้านเมืองสวยงามเพียงใด ฉันผ่าน
poo kăo tá-lay bâan meuang sŭay ngaam piang dai · chăn pàan

อะไรดีๆที่เจอมากมาย บางทีอยากให้มาเจอด้วยกัน
a-rai dee dee têe jer mâak maai · baang tee yàak hâi maa jer dûay gan
ยิ่งคิดถึงเธอทุกวันที่ระยะทางห่างไกล
yîng kít tĕung ter túk wan têe rá-yá taang hàang glai

* เพราะฉันฝากความรัก หมดทั้งหัวใจที่มี
* prór chăn fàak kwaam rák · mòt táng hŭa jai têe mee
ให้เธอเก็บไว้ดีๆ เหมือนที่เราสัญญา
hâi ter gèp wái dee dee mĕuan têe rao săn-yaa
**ฝากดูแลให้ดีนะ ให้เหมือนฉันไม่ไปไหน
** fàak doo lae hâi dee ná · hâi mĕuan chăn mâi bpai năi
ฝากเธอดูแลดอกไม้ที่บานในใจของเรา
fàak ter doo lae dòk máai têe baan nai jai kŏng rao
ฝากดูแลให้ดีนะ ทุกครั้งเวลาอยู่ไกล
fàak doo lae hâi dee ná · túk kráng way-laa yòo glai

ให้ใจบางๆดวงนี้ฉันมีแรงอยู่ เมื่อได้รู้ว่าเธอยังผูกพัน
hâi jai baang baang duang née chăn mee raeng yòo · mêua dâai róo wâa ter yang pòok pan

มองท้องฟ้ากอดดาวพร่างพราย ดูหาดทรายทะเลรักกัน
mong tóng fáa gòt daao prâang praai · doo hàat saai tá-lay rák gan

ภูเขาสูงชันนั้นยังมีสายลมผ่าน ทักทาย
poo kăo s̄ūng chăn nán yang mee săai lom pàan · ták taai
ฉันและเธออาจจะอยู่ไกลตา แต่ความผูกพันที่มีใกล้ใจ
chăn láe ter àat jà yòo glai dtaa · dtàe kwaam pòok pan têe mee glâi jai
จะไปที่ใดรู้ดีว่ามีเธอ รอให้ถึงวันนั้น
jà bpai têe dai róo dee wâa mee ter · ror hâi tĕung wan nán
*เมื่อปลายทางจุดหมาย ส่งฉันถึงหน้าประตู
* mêua bplaai taang jùt măai · sòng chăn tĕung nâa bprà-dtoo

ที่เธอมีรักรออยู่ กอดฉันอย่างเคยสัญญา
têe ter mee rák ror yòo · gòt chăn yàang koie săn-yaa

ฉันเคยเก็บเอาดอกไม้ ไม่นานเท่าไร มันก็แห้งไป
chăn koie gèp ao dòk máai · mâi naan tâo rai · man gôr hâeng bpai
ไม่มีดอกไม้ที่ไหนจะสวยไปกว่า ที่เราปลูกด้วยกัน
mâi mee dòk máai têe năi jà sŭay bpai gwàa têe rao bplòok dûay gan

ปลูกไว้ในใจ
bplòok wái nai jai

1 komentar:

 1. Saya sagat berterima kasi atas
  Bantuan KYAI MAULANA kemarin
  Saya dikasi nmr 4d & 6d dan saya mendapat kan hasil togel (457,000,000 juta)karna bantuanya saya bisah bayar hutan dan buka usaha kecil kecilan,jika anda mau di bantu seperti saya silahkam hbg
  (KYAI MAULAN ) DI NMR
  ( 085-210-001-377 )
  atau Atau klik disini

  BalasHapus